Volgende dag ophalen wanneer voor 24u 's nachts bestelt.

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Bakker Bas gebruik maakt van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen als u onze website gebruikt.

Binnen deze Privacyverklaring zal 'Bakker Bas' verwijzen naar: Bakker Bas BV, een vennootschap naar Belgisch recht onder nr. 0809.765.403 met maatschappelijke zetel te Neerbuul 2, 2250 Olen, België, alsook elke dochteronderneming of rechtsopvolger.

De Website verwijst naar www.bakkerbas.be en alle afgeleide websites die door Bakker Bas zijn ontworpen en worden beheerd.

Onderwerpen die in dit privacybeleid worden besproken:

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen we uw gegevens?
 • Hoe gebruiken we uw gegevens?
 • Hoe slaan we uw gegevens op?
 • Marketing
 • Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?
 • Wat zijn cookies?
 • Privacybeleid van andere websites
 • Toepasselijk recht
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen?
 • Hoe kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteiten?

Welke gegevens verzamelen we?

Bakker Bas kan de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens waaronder meer bepaald: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en vergelijkbare contactgegevens.
 • Financiële gegevens waaronder meer bepaald: kredietkaartgegevens en bankrekeninggegevens.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op de Website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Statistische informatie zoals internetbrowser, apparaat type, geschatte locatie (op basis van IP-adres) en duur van uw websitebezoek.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

De meeste gegevens die wij verzamelen, verstrekt u direct aan Bakker Bas. Wij verzamelen gegevens en verwerken deze wanneer u:

 • Een online bestelling plaatst.
 • Een fysieke bestelling in de winkel plaatst.
 • Het contactformulier invult.
 • Vrijwillig een klantenenquête invult of feedback geeft via e-mail of telefoon.
 • Onze Website gebruikt of bekijkt, via de cookies van uw browser. Zie ook onze Cookieverklaring.
 • Uw professionele gegevens vrijwillig met ons deelt.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Bakker Bas verzamelt uw gegevens zodat wij:

 • Uw betaling kunnen afhandelen.
 • U kunnen contacteren indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • U de mogelijkheid kunnen geven een account aan te maken.
 • U kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U indien van toepassing marketingberichten kunnen toezenden.
 • De website kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten kunnen afstemmen op uw voorkeuren.

Hoe slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen in ons systeem voor klantenbeheer.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Bakker Bas gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Bakker Bas bewaart de gegevens van (potentiële) klanten voor maximaal 5 jaar na afloop van de klantenrelatie. Aan het einde van het 5e jaar verwijderen wij uw gegevens door de informatie uit onze opslag te verwijderen.

Marketing

Bakker Bas kan u informatie sturen over producten en diensten van ons waarvan wij denken dat u die nuttig zal vinden.

U heeft te allen tijde het recht om Bakker Bas te verbieden contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden.

Indien u niet langer gecontacteerd wenst te worden voor marketingdoeleinden, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@bakkerbas.be.

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Bakker Bas wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Iedere gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U heeft het recht om Bakker Bas te verzoeken u kopieën van uw persoonlijke gegevens toe te sturen. Wij kunnen u een redelijke vergoeding aanrekenen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - U heeft het recht om Bakker Bas te verzoeken alle informatie die u onjuist acht te corrigeren. U heeft ook het recht om Bakker Bas te verzoeken de informatie waarvan u denkt dat deze onvolledig is, aan te vullen.

Het recht op gegevenswissing - U heeft het recht om Bakker Bas te verzoeken uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U heeft het recht om Bakker Bas te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakker Bas, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens - U heeft het recht om Bakker Bas te verzoeken de door ons verzamelde gegevens aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, over te dragen, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om te reageren. Als u één van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: info@bakkerbas.be.

Of schrijf ons aan: Bakker Bas BV, Neerbuul 2, 2250 Olen, België.

Voeg een kopie van uw identiteitskaart toe, zodat wij uw aanvraag kunnen verifiëren. De niet-essentiële gegevens op uw identiteitskaart kunnen en moeten geanonimiseerd worden.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over het gedrag van bezoekers te verzamelen. Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we automatisch informatie van u verzamelen door middel van cookies of soortgelijke technologie.

Voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring.

Privacybeleid van andere websites

De Bakker Bas website bevat links naar andere websites. Onze Privacyverklaring is alleen van toepassing op onze Website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u het daar toepasselijke privacybeleid te lezen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Door de Bakker Bas Website te bezoeken en dus uitdrukkelijk dit Privacybeleid en de voorwaarden ervan te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat elk geschil of elke vordering met betrekking tot dit Privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door het Belgische recht en dat dit de exclusieve bevoegdheid is van de rechtbanken van de zetel van Bakker Bas.

Diversen

Indien één van de bepalingen van dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk nietig zou worden verklaard door een bindende beslissing, zal dit geen enkele invloed hebben op de andere bepalingen van dit Privacybeleid. Bakker Bas is gerechtigd een dergelijke bepaling te wijzigen of te vervangen door een andere bepaling die, binnen wettelijke grenzen, hetzelfde effect heeft.

Indien Bakker Bas nalaat om strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring te eisen, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afwijzing daarvan.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring van Bakkerij Bas, over de gegevens die wij over u bewaren, of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Mail ons op: info@bakkerbas.be.

Bel ons op: (+32) 14 21 36 18.

Of schrijf ons aan: Bakker Bas BV, Neerbuul 2,2250 Olen, België.

Contact opnemen met de bevoegde autoriteit

Indien u een klacht wenst te melden, of indien u van mening bent dat Bakker Bas uw probleem niet op een bevredigende manier heeft aangepakt, kunt u contact opnemen met de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit.

E-mail: contact@apd-gba.be

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2022.